Copywriting, Marketing

Marketing mix – kompozycja marketingowa

O tym, czym jest marketing mix, dowiesz się z dzisiejszego artykułu!

Zakładanie biznesu bez wątpienia można porównać do budowy domu. Aby był stabilny, potrzebny jest mocny fundament. W przypadku powstawania firmy niezbędną podstawą jest precyzyjny plan działań marketingowych. Realizacja celów biznesowych nie byłaby możliwa bez podjęcia odpowiednich kroków marketingowych. Jednym z podstawowych zestawów narzędzi, chętnie wybieranych przez przedsiębiorców, jest kompozycja marketingowa (ang. marketing mix).

Marketing mix – czym jest

Najogólniej marketing mix to elementy, dzięki którym przedsiębiorstwo ma szansę zwiększyć popyt na swoją ofertę.  Tzw. kompozycja marketingowa umożliwia realizację celów biznesowych. Można wymienić kilka koncepcji, które wspólnie wpływają na działania rynkowe.

Koncepcja 4P

Koncepcja 4P w mix marketingu opiera się na czterech filarach, które umożliwiają prowadzenie skutecznych kampanii reklamowych. Na tę koncepcję składają się cztery podstawowe elementy:

 • produkt (product)jaką stanowi wartość dla klienta; powinien być odpowiedzią na jego potrzeby; podczas analizy trzeba zwrócić uwagę na jakość, opakowanie, gwarancję, estetykę, atrakcyjność, a nawet emocje odbiorcy;
 • cena (price) jaka jest cena produktu, należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt wytworzenia produktu, ale również wszelkie upusty, promocję, dystrybucję;
 • miejsce (place) w jaki sposób produkt dotrze do klienta; w tym elemencie skupiamy się na organizacji gotowych produktów na rynku; bierzemy pod uwagę zarówno lokalizację sklepów, rozmieszczenie produktu na półkach, a w przypadku witryn internetowych dostępne sposoby płatności i warunki dostawy;
 • promocja (promotion) w jaki sposób zareklamować nasz produkt; są to różnego rodzaju działania, dzięki którym marka przekazuje informacje o swojej ofercie; promocja pełni funkcję informacyjną, pobudzającą oraz konkurencyjną; uwzględnia m.in. content writing, public relations, reklamę.

Nowoczesna formuła 4P w marketingu mix

W miarę dogłębnych analiz efektów podejmowanych działań postanowiono rozwinąć tradycyjną koncepcję 4P o kolejne elementy.  Poza wyżej wymienionymi każda firma powinna zwrócić uwagę również na następujące komponenty:

 • ludzie (people) – sukces zależy też od pracowników, należy więc zwiększyć ich świadomość marketingową;
 • proces (process) – na jakość świadczonych usług wpływa szereg działań; należy zainteresować klienta, odpowiednio poinformować go o produkcie i ostatecznie sfinalizować sprzedaż oraz przeprowadzić obsługę posprzedażową; skuteczny proces jest jednoznaczny z satysfakcją odbiorcy;
 • świadectwo materialne (physical evidence) są to wszelkie czynniki, które wpływają na wizerunek marki; możemy wymienić takie elementy jak logo firmy, strona internetowa, ubiór pracowników. Ponadto wystrój i lokalizacja siedziby przedsiębiorstwa;
 • przyjemność (pleasure) bierzemy pod uwagę ogólną satysfakcję klienta ze skorzystania z naszej oferty.

Koncepcja 4C w kompozycji marketingowej

Formuła ta powstała w 1990 roku. Przede wszystkim zwrócono uwagę na to, że koncepcja 4P koncentruje się wokół firmy. Natomiast w marketingu niezbędne są działania biorące pod uwagę perspektywę klienta. Powstała więc koncepcja z punktu widzenia odbiorcy – 4C, która zawiera następujące elementy:

 • koszt (cost) zamiast ceny produktu bierze się pod uwagę koszt, jaki ponosi klient, aby zaspokoić swoje potrzeby; jest to więc ujęcie szersze, skupiające się na odbiorcy i jego możliwościach finansowych;
 • komunikacja (communication) – relacja z klientem powinna być oparta na wzajemnej komunikacji; firma bierze pod uwagę sugestie i uwagi odbiorców;
 • wygoda (convenience) – należy umożliwić klientowi łatwy dostęp do produktów czy usług; zawiera się w tym także wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji o ofercie i samej firmie; element ten bierze również pod uwagę miłą atmosferę i wysoką jakość obsługi klienta;
 • konsument (consument) – ta część koncepcji skupia się na dokładnym sprecyzowaniu grupy docelowej; musimy znać wartość, jaką daje nasz produkt konkretnemu klientowi; istotna jest wiedza na temat wartości, potrzeb i cech naszych odbiorców.

Marketing mix – podsumowanie

Podsumowując, prowadząc firmę, nie można skupiać się wyłącznie na reklamie. Bez pozostałych elementów nie osiągniemy więc celów biznesowych. Marketing mix to systematyczne działania, które umożliwiają przedsiębiorstwu osiąganie zadowalających efektów. Tak jak dom jest niestabilny bez solidnych fundamentów, tak każdy biznes musi być budowany na skutecznych filarach. Połączenie rozszerzonej koncepcji 8P z formułą 4C, która w centrum stawia klienta, pozwoli  zatem na stały rozwój i wzrost wyników finansowych.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *