Marketing

Błędy w marketingu – które są najczęstsze?

Błędy w marketingu - sprawdź, czy ich nie popełniasz!

W dobie komunikacji internetowej licznie pojawiające się błędy językowe nie są rzadkim zjawiskiem. Ważny jest przede wszystkim jak najszybszy przekaz, dlatego też często nie zwracamy uwagi na jego formę. Oczywiście, taki stan rzeczy nie ma większego znaczenia w komunikacji nieformalnej, ponieważ osoby znajdujące się po drugiej stronie doskonale znają nas oraz nasze przyzwyczajenia. Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadku oficjalnych form wypowiedzi. Dla osób, do których piszemy, jesteśmy całkowicie obcy, toteż każda wysłana wiadomość staje się poniekąd naszą wizytówką, za pomocą której kształtujemy swój wizerunek. Stąd też wszelkie pomyłki nie są mile widziane, gdyż mogą wpływać na niego negatywnie. Na co więc szczególnie zwracać uwagę? Poniżej przedstawione zostaną najczęstsze językowe błędy w marketingu.

Poprawność zapisu

Pisownia niektórych wyrazów, zwłaszcza tych zapożyczonych z innych języków, zawsze będzie sprawiać nam trudność. Dzieje się tak głównie dlatego, iż jeden wyraz zapisujemy w wielu wariantach (jako Polacy bardzo lubimy spolszczać obce słowa). Ponadto, często pojawiają się również wątpliwości, w przypadku form grzecznościowych, które nie zawsze można rozwiązać według zasad nauczonych w szkole. Oto najczęstsze z występujących się problemów:

 • e-mail – słowo to piszemy na wiele różnych sposobów. Mmail, email, majl, mejl itp., jednak w przypadku marketingu poprawna i oficjalna forma to: e-mail,
 • Internet – w formalnych kontaktach powinniśmy pisać wielką literą, ponadto, kolokwialny zapis typu „net” jest niedopuszczalny,
 • klient – toczyło się wiele sporów na temat zapisu tego słowa, które dotąd nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte. Dlatego też, zwracając się w wypowiedzi bezpośrednio do klienta (jako adresata), możemy użyć wielkiej litery, choć nie jest to obowiązkowe. Takiego wyboru nie ma natomiast w przypadku 3 os. l.poj. – zawsze musimy zapisać małą literą (oczywiście, o ile nie znajduje się na początku nowego zdania).

Pleonazmy

Są to takie wyrażenia, w których jedna część zawiera treść o tym samym znaczeniu, co druga. Jest to – potocznie zwane – „masło maślane.

W przypadku marketingu najczęściej możemy się spotkać z błędnymi wyrażeniami typu:

 • „adres zamieszkania” – drugie słowo jest zbędne, ponieważ adres to inaczej miejsce zamieszkania. Dlatego poprawne jest używanie form „adres” lub „miejsce zamieszkania”,
 • „okres czasu” – występuje najczęściej przy pytaniach o termin robienia projektu. Poprawnie powinno się zawsze używać określenia „czas” (np. „Ile czasu trzeba będzie czekać na ukończenie projektu?”).

Błędy interpunkcyjne w marketingu

Do wyjaśniania wszystkich powszechnie popełnianych błędów interpunkcyjnych powstało już wiele słowników. Mimo to warto przypomnieć najważniejsze z nich.

 • Dywiz (łącznik) a myślnik (pauza i półpauza) – wiele osób nie rozróżnia tych znaków i używa ich zamiennie, nawet nie wiedząc, iż popełniają błąd.
  Dywiz i łącznik, choć wyglądają ta samo, to jednak w edytorstwie różnią się zastosowaniem. Pierwszy z nich stosujemy do dzielenia wyrazu, gdy przenosimy go między wierszami. Drugi natomiast, jak sama nazwa na to wskazuje, łączy ze sobą np. wyrazy złożone (Nowak-Kowalski, biało-czerwony) czy końcówki fleksyjne ze skrótowcami (ZUS-em, GUS-u). Ponadto, buduje także oznaczenia cyfrowe będące numerami (np. kod pocztowy: 50-030, numer telefonu: 123-456-789, zakresy liczbowe: 1985-2011) lub tworzy wyrazy, które zawierają numery albo liczby (36-krotny).
  Myślnik natomiast (w formie półpauzy lub pauzy) stosujemy podczas wyznaczania zakresów (pociąg Wrocław – Katowice), wyodrębniania pewnej części tekstu („Zrobił krok w jego kierunku – i choć wiedział, że nie skończy się to dla niego dobrze – nie żałował swojej decyzji.”) lub na początku sekcji dialogowych.
 • Cudzysłów – ma on wiele wariantów, dlatego dla kogoś, kto nie nauczył się ich rozróżniać, może stanowić niemały problem. W Polsce poprawne jest używanie cudzysłowu dolnego otwierającego (tworzonego przy pomocy skrótu klawiszowego ALT+0132) oraz górnego zamykającego (ALT+0148).
 • Przecinki – poprawne ich stawianie sprawia niemałe trudności wielu osobom (również pisarzom). Dlatego warto zaopatrzyć się w słownik, który dokładnie opisuje i wyjaśnia zasady ich używania. Często zaglądanie do niego (nie tylko w przypadku, gdy ma się jakieś wątpliwości), może znacząco poprawić nasze umiejętności.

Błędy w marketingu – podsumowując

Każdy popełnia błędy. Czasami mogą być one wynikiem naszej niewiedzy, innym razem niedopatrzenia. Warto jednak starać się ich unikać, zwłaszcza w przypadku komunikacji formalnej, która znacząco wpływa na nasz wizerunek w kontaktach biznesowych.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *